CENOVNIK

 

 

 

 

Cena pismenih prevoda se formira na osnovu broja prevodilačkih stranica. Jedna prevodilačka stranica podrazumeva 1800 karaktera bez razmaka i računa se na osnovu izvornog teksta.

 

  • Cena jedne prevodilačke stranice bez overe sudskog tumača je $40.

 

  • Cena jedne prevodilačke stranice sa overom sudskog tumača je $50.

 

  • Cena simultanog i konsekutivnog prevođenja je $100 po satu.

POPUST OD 10%

ZA

NOVE KLIJENTE